ไฟสนามฟุตบอล ความสว่าง 1200 Lux (สนามเเข่งขันฟุตบอล T1)

แพ็คเกจที่ 1 ติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมเสา4ต้นพร้อมงานเสาเข็มและฐานราก โคมไฟ สายไฟและตู้คอนโทรล

1.1 ชนิดโคม Metal halide ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 14 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟและอุปกรณ์  1 ปี)
1.2 ชนิดโคม LED ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 20.5 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟ 3 ปี) ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่าโคม Metal halide 70%

แพ็คเกจที่ 2 ในกรณีมีเสาเดิมที่ความสูงไม่น้อยกว่า 32 เมตรติดตั้งอยู่แล้วติดตั้งใหม่เฉพาะโคมไฟและตู้

2.1 ชนิดโคม Metal halide ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 10 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟและอุปกรณ์ 1 ปี)
2.2 ชนิดโคม LED ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 16.5 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟ 3 ปี) ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่าโคม Metal halide 70%
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close