ไฟสนามฟุตบอล ความสว่าง 800 Lux (สนามแข่งขันฟุตบอล T2)

แพ็คเกจที่ 1 ติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมเสา4ต้นพร้อมงานเสาเข็มและฐานราก โคมไฟ สายไฟและตู้คอนโทรล

  • ชนิดโคม Metal halide ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 12 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟและอุปกรณ์ 1 ปี)
  • ชนิดโคม LED ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 16 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟ 3 ปี) ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่าโคม Metal halide 70%

แพ็คเกจที่ 2 ในกรณีมีเสาเดิมที่ความสูงไม่น้อยกว่า 32 เมตรติดตั้งอยู่แล้วติดตั้งใหม่เฉพาะโคมไฟและตู้

  • ชนิดโคม Metal halide ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 8 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟและอุปกรณ์ 1 ปี)
  • ชนิดโคม LED ยี่ห้อ Philips ราคาทั้งสิ้น 12 ล้านบาท (รับประกันโคมไฟ 3 ปี) ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่าโคม Metal halide 70%
  • search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close