โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดเล็ก

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งมีการเริ่มดำเนินธุรกิจในลักษณะ SME มากขึ้น เราเล็งเห็นความสำคัญของตลาดในกลุ่มนี้ จึงได้ทำปรึกษาและออกแบบร่วมกับผู้ผลิต เพื่อจำหน่าย และติดตั้ง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งใช้งบประมาณลงทุนเพียง 1 – 5 ล้านบาท สามารถให้ผลิตได้ปริมาณตั้งแต่ 500kg ถึง 5,000kg ต่อชั่วโมง (0.5 – 5 Ton/Hr) โดยขึ้นอยู่กับ ชนิด ขนาดและประเภท ของอาหารสัตว์ โดยเราแยกเครื่องจักรที่ใช้ผลิต เป็น 2 ประเภทดังนี้

1.การผลิตโดยเครื่องอัดเม็ด กำลังการผลิต 500 ถึง 5,000kg ต่อชั่วโมง เป็นกระบวนการผลิตสำหรับอาหารสัตว์ สำหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค รวมถึงอาหารปลาชนิดจมน้ำ โดยกำลังการผลิตจะแปรผันตามชนิดของอาหารที่ผลิต และขนาดของเม็ดอาหาร

2.การผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูสชั่น กำลังการผลิต 300 ถึง 500kg ต่อชั่วโมง เป็นกระบวนการผลิตสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว รวมถึงอาหารสัตว์ชนิดลอยน้ำ เช่น อาหารปลาดุกอาหารกบ เป็นต้น

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close