โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารปลาลอยน้ำขนาดเล็ก (PETFOOD AND AQUA FEED)

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งมีการเริ่มดำเนินธุรกิจในลักษณะ SME มากขึ้น เราเล็งเห็นความสำคัญของตลาดในกลุ่มนี้ จึงได้ทำปรึกษาและออกแบบร่วมกับผู้ผลิต เพื่อจำหน่าย และติดตั้ง เครื่องจักรในกระบวนการอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารปลาลอยน้ำขนาดเล็ก (PETFOOD AND AQUA FEED) โดยใช้งบประมาณลงทุนเพียง 3 – 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูสชั่น กำลังการผลิต 300 ถึง 500kg ต่อชั่วโมง สำหรับผลิตสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว รวมถึงอาหารสัตว์ชนิดลอยน้ำ เช่น อาหารปลาดุก อาหารกบ อาหารปลานิล เป็นต้น โดยเครื่องจักรผลิตจากสเตนเลสสตีล เพื่อสุขลักษณะและคุณภาพของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ดี

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close